Sáng ngày 2/10/2022 Trường THCS Nguyễn Huệ tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời từ ngày 1/10 đến ngày 7/10