Hãy tìm quy luật và chọn đáp án đúng cho dãy số bên dưới.