1-Sinh hoạt chuyên đề 3/2019

1-Sinh hoạt chuyên đề 3/2019

Vào lúc 14g00 ngày 28/3/2019 Chi bộ trường THCS Nguyễn Huệ tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 3/2019 với chủ đề: "Giáo ...