Vào lúc 14g00 ngày 28/3/2019 Chi bộ trường THCS Nguyễn Huệ tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 3/2019 với chủ đề: "Giáo dục hạnh kiểm, đạo đức, lối sống cho học sinh". Về dự buổi ...