Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND và Phòng GDĐT  thành phố Tam Kỳ,trường THCS Nguyễn Huệ thông báo cho HS và cha mẹ HS biết được nghỉ học ngày hôm nay (10/12/2018) do mưa lớn, ngập ...