Tìm kiếm nội dung


cham-lua

chao-co-1_1

chao-co_1

co-hong

cong-an

dan-quan_1

doan-chu-tich

giao-vien-1

giao-vien-2

giao-vien-3

hoc-sinh

kh-th-1_1

khen-thuong

kieu-bac-1

kieu-bac

lam-doan

le-hong-tuyen

lua-ct

ong-lua-1

ong-son

ong-thong-1

ong-thong

tang-co

toan-canh-cao-1

toan-canh-cao

toan-canh-thap

Chờ khách đến ăn.

Cổng trại đẹp

Cổng trại đẹp

Đợi cô giáo về để bán hàng

Các em học sinh đợi đón đại biểu

Biểu tượng Hợp tác (một sáng kiến)

Quang cảnh buổi lễ khai mạc

Quang cảnh lễ khai mạc

Một lếu đẹp và ý nghĩa

Thi Múa hát tập thể

Thi Nghi thức đội

Biểu tượng Ngôi nhà hạnh phú

Quán lều cô Đinh Hiền

Quán lều cô Ngọc Linh

Quán lều cô Thu Hiền

Đại biểu đi thăm lều

Toán cảnh thi MHTT

Thi Nghi thức đội

Đại biểu thưởng thức món ăn quán lều cô Liên

Trái tim hạnh phúc (một sáng kiến)

Cô Bán hàng ơi!!!!

Cô giáo sinh viên và Học sinh

Quang cảnh thi Tìm địa chỉ đỏ

Một đội hình thi tìm địa chỉ đỏ

Giám khảo Ngô Mỹ Duyên trước món ăn

Giám khảo Mỹ Duyên trước món ăn

Món ăn ngon và đẹp

Món ăn ngon

Thôn nữ bán món ăn ngon

Thi tìm địa chỉ đỏ
Khai giảng năm học 2012-2103 24 photos | 1953 view

img_0049

Khaigiang2011

thumb

thumb

tmp

img_0063

img_0075_1

img_0078

img_0082_1

img_0085

img_0086

img_0090

img_0091

img_0100

img_0101

img_0103

img_0106

img_0110

img_0111

img_0113

img_0118

img_0127

img_0131

img_0138
no image

img_0001

img_0002

img_0003

img_0004

img_0005

img_0006

img_0007

img_0008_1

img_0009

img_0010

img_0011

img_0012

img_0013

img_0014

img_0015

img_0016

img_0017

img_0019

img_0020_1

img_0021

img_0022_1

img_0023

img_0024_1

img_0025
no image

thumb

img_0033

tmp

img_0041_2

img_0042

img_0050

img_0052

img_0054

img_0057_1

img_0056_1

img_0058
no image
Lớp nhất tuần 1 photos | 1215 view

lop-nhat-tuan-22_1
no image

Khaigiang2011

Khaigiang2011

Toàn đội

thumb

tmp

GioToHV2011
no image

img_0843w

img_0848w

img_0866w

img_0877w

img_0899w

img_0909w

img_0918w

img_0961w

img_0987w
no image
Câu lạc bộ Tiếng Anh 8 photos | 2757 view

img_0040_2

img_0046

img_0018_2

img_0013_2

img_0019_2

img_0028_2

img_0048_2

img_0052_2
no image

Hình 1

Hình 2

Hình 3

Hình 4

Hình 5

Hình 6

Hình 7

Hình 8
no image

img_0081

img_0080

img_0079

img_0075

img_0069

img_0057

img_0056

img_0053

img_0047

img_0044

img_0041

img_0036

img_0020

img_0024

img_0034

tmp

thumb

Khaigiang2011

Khaigiang2011

GioToHV2011

phat-thuong
no image

img_0022

Khaigiang2011

thumb

thumb

sv-30

sv-31

sv-33

sv-34

sv-35

thay-khiem-hd-hs-lao-dong

sv-35_1

thay-khoatb-lao-dong_1
no image
Trại 24/3/2012 15 photos | 1766 view

Món ăn dự thi

Lều quán 8/4

Moán ăn dự thi

Món ăn dự thi

Nhảy sạp 1

Nhảy sạp 2

Nhảy sạp 3

Nhảy sạp 4

Tìm kiếm tài năng 1

Tìm kiếm tài năng 2

Tìm kiếm tài năng 3

Tìm kiếm tài năng 4

Bán hàng 1

Bán hàng 2

Bán hàng 3
no image
Sinh hoạt 08.3.2013 0 photos | 598 view
no image
 
Thành viên
Giới thiệu

Sơ đồ hệ thống tổ chức nhà trường

so-do-he-thong-to-chuc-nha-truong.doc