Tìm kiếm nội dung

Lịch công tác tháng 7/2013

Lịch công tác tháng 7/2013

Đây là Lịch công tác tháng 7/2013

Lịch công tác tháng 6/2013

Lịch công tác tháng 6/2013

Đây là Lịch công tác tháng 6/2013 đề nghị các thầy cô theo dõi thực hiện

Lịch công tác tháng 5/2013

Đây là Lịch công tác tháng 5/2013

Lịch công tác tháng 4/2013

Lịch công tác tháng 4/2013

Đây là Lịch công tác tháng 4/2013

Lịch công tác tháng 3/2013

Lịch công tác tháng 3/2013

Lịch công tác tháng 3/2013

Lịch công tác tháng 02/2013

Lịch công tác tháng 02/2013

Đây là lịch công tác tháng 02/2013, đề nghị quý thầy cô theo dõi thực hiện.

Lịch công tác tháng 01/2013

Lịch công tác tháng 01/2013

Lịch công tác tháng 01/2013, CBVC và tổ trưởng nghiên cứu để xây dựng ké hoạch tuần

Lịch công tác tháng 11/2012

Lịch công tác tháng 11/2012

Lịch công tác tháng 11/2012

Lịch công tác tháng 12/2012

Lịch công tác tháng 12/2012

Đây là Lịch công tác tháng 12/2012, đề nghị cán bộ viên chức theo dõi thực hiện

Lịch công tác tháng 9/2012

Lịch công tác tháng 9/2012. Đây là công tháng đầu năm học có nhiều nội dung quan trọng, đề nghị các thầy cô theo dõi thực hiện.

Lịch công tác tháng 8/2012

Lịch công tác tháng 8/2012 là phần việc làm chuẩn bị cho năm học mới 2012-2013, đề nghị tất cả CBVC nhà trường nghiêm túc thực hiện. Nếu có sự thay đổi hiệu trưởng sẽ thông báo bằng văn bản hoặc trao đổi trực tiếp với đối tượng liên quan.

Lịch công tác tháng 7/2012

Lịch công tác tháng 7/2012

Lịch công tác tháng 6/2012

Lịch công tác tháng 6/2012

  Trang trước  1, 2, 3 
Giới thiệu

Sơ đồ hệ thống tổ chức nhà trường

so-do-he-thong-to-chuc-nha-truong.doc

Thành viên