Tìm kiếm nội dung

Lịch công tác tuần 0 (05 đến 10/8/2013)

Lịch công tác tuần 0 (05 đến 10/8/2013)

Lịch công tác tuần 0 (05 đến 10/8/2013)

Lịch công tác tuần 37 (13 đến 18/5/2013)

Lịch công tác tuần 37 (13 đến 18/5/2013)

Lịch công tác tuần 37 (13 đến 18/5/2013)

Lịch công tác tuần 36 (06 đến 11/5/2013)

Lịch công tác tuần 36 (06 đến 11/5/2013)

Lịch công tác tuần 36 (06 đến 11/5/2013)

Lịch công tác tuần 35 (29 đến 04/5/2013)

Lịch công tác tuần 35 (29 đến 04/5/2013)

Đây là Lịch công tác tuần 35 (29 đến 04/5/2013) đề nghị các thầy cô thực hiện

Lịch công tác tuần 34 (22 đến 27/4/2013)

Lịch công tác tuần 34 (22 đến 27/4/2013)

Đây là Lịch công tác tuần 34 (22 đến 27/4/2013)

Lịch công tác tuần 33 (15 đến 20/4/2013)

Lịch công tác tuần 33 (15 đến 20/4/2013)

Đây là Lịch công tác tuần 33 (15 đến 20/4/2013)

Lịch công tác tuần 32 (08 đến 13/4/2013)

Đây là Lịch công tác tuần 32 (08 đến 13/4/2013)

Lịch công tác tuần 31 (01 đến 06/4/2013)

Lịch công tác tuần 31 (01 đến 06/4/2013)

Đây là Lịch công tác tuần 31 (01 đến 06/4/2013)

Lịch công tác tuần 30 (25 đến 30/3/2013)

Lịch công tác tuần 30 (25 đến 30/3/2013)

Đây là Lịch công tác tuần 30 (25 đến 30/3/2013)

Lịch công tác tuần 29 (18 đến 23/3/2013)

Lịch công tác tuần 29 (18 đến 23/3/2013)

Lịch công tác tuần 29 (18 đến 23/3/2013)

Lịch công tác tuần 28 (11 đến 16/3/2013)

Lịch công tác tuần 28 (11 đến 16/3/2013)

Lịch công tác tuần 28 (11 đến 16/3/2013)

Lịch công tác tuần 27 (04 đến 09/3/2013)

Lịch công tác tuần 27 (04 đến 09/3/2013)

Lịch công tác tuần 27 (04 đến 09/3/2013)

Lịch công tác tuần 27 (04 đến 09/3/2013)

Lịch công tác tuần 27 (04 đến 09/3/2013)

Lịch công tác tuần 27 (04 đến 09/3/2013)

Lịch công tác tuần 26 (25/02 đến 02/3/2013)

Lịch công tác tuần 26 (25/02 đến 02/3/2013)

Đây là Lịch công tác tuần 26 (25/02 đến 02/3/2013) của trường THCS Nguyễn Huệ

Lịch công tác tuần 25 (18 đến 23/02/2015)

Lịch công tác tuần 25 (18 đến 23/02/2015)

Đây là Lịch công tác tuần 25 (18 đến 23/02/2015), đề nghị các thầy cô thực hiện

Lịch công tác tuần 24 (28/01 đến 02/02/2013)

Lịch công tác tuần 24 (28/01 đến 02/02/2013)

Đây là Lịch công tác và Kế hoạch lao động tuần 24 (28/01 đến 02/02/2013)

Lịch công tác tuần 23 (21 đến 26/01/2013)

Lịch công tác tuần 23 (21 đến 26/01/2013)

Đây là Lịch công tác và kế hoạch lao động tuần 23 (21 đến 26/01/2013). Đề nghị các thầy cô thực hiện.

Lịch công tuần 22 (14 đến 19/01/2013)

Lịch công tuần 22 (14 đến 19/01/2013)

Đây là lịch công tuần 22 (14 đến 19/01/2013), đề nghị các thầy cô thực hiện

Lịch công tuần 21 (07 đến 12/01/2013)

Lịch công tuần 21 (07 đến 12/01/2013)

Đây là lịch công tác tuần 21 (07 đến 12/01/2013), đề nghị CBVC thực hiện.

Lịch công tuần 20 (31/12/2012 đến 05/01/2013)

Lịch công tuần 20 (31/12/2012 đến 05/01/2013)

Đề nghị các thầy cô xem Lịch công tuần 20 (31/12/2012 đến 05/01/2013) để thực hiện


Các tin khác

  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Trang sau 
Giới thiệu

Sơ đồ hệ thống tổ chức nhà trường

so-do-he-thong-to-chuc-nha-truong.doc

Thành viên