Tìm kiếm nội dung

Lịch công tác tuần 23 (21 đến 26/01/2013)

Lịch công tác tuần 23 (21 đến 26/01/2013)

Đây là Lịch công tác và kế hoạch lao động tuần 23 (21 đến 26/01/2013). Đề nghị các thầy cô thực hiện.

Lịch công tuần 22 (14 đến 19/01/2013)

Lịch công tuần 22 (14 đến 19/01/2013)

Đây là lịch công tuần 22 (14 đến 19/01/2013), đề nghị các thầy cô thực hiện

Lịch công tuần 21 (07 đến 12/01/2013)

Lịch công tuần 21 (07 đến 12/01/2013)

Đây là lịch công tác tuần 21 (07 đến 12/01/2013), đề nghị CBVC thực hiện.

Lịch công tuần 20 (31/12/2012 đến 05/01/2013)

Lịch công tuần 20 (31/12/2012 đến 05/01/2013)

Đề nghị các thầy cô xem Lịch công tuần 20 (31/12/2012 đến 05/01/2013) để thực hiện

Lịch công tuần 18 (17 đến 22/12/2012)

Lịch công tuần 18 (17 đến 22/12/2012)

Lịch công tuần 18 (17 đến 22/12/2012)

Lịch công tuần 8 (08 đến 13/10/2012)

Lịch công tuần 8 (08 đến 13/10/2012)

Đây là lịch công tác tuần 8 (08 đến 13/10/2012)

Lịch công tuần 4 (10 đến 15/9/2012)

Lịch công tuần 4 (10 đến 15/9/2012)

Đây là lịch công tuần 4 (10 đến 15/9/2012), đề nghị quý thầy cô xem và thực hiện

Lịch công tuần 5 (17 đến 22/9/2012)

Lịch công tuần 5 (17 đến 22/9/2012)

Lịch công tác tuần 5 (17-22/9/2012). Đề nghị các thầy cô theo dõi thực hiện

Lịch công tuần 3 (03 đến 08/9/2012)

Lịch công tuần 3 (03 đến 08/9/2012)

Đây là lịch công tác tuần 3 đề nghị các thầy cô nghiên cứu thực hiện

Lịch công tuần 4 (10 đến 15/9/2012)

Lịch công tuần 4 (10 đến 15/9/2012)

Đây là lịch công tuần 4 (10 đến 15/9/2012) đề nghị các thầy cô theo dõi thực hiện.

Kế hoạch lao động tuần 4 (10 đến 15/9/2012)

Kế hoạch lao động tuần 4 (10 đến 15/9/2012)

Đây là lịch công tác và kế hoạch lao động tuần 4 đề nghị quý thầy GVCN các lớp tổ chức thực hiện đảm bảo yêu cầu và làm đúng nhiệm vụ.

Lịch công tuần 2 (27/8 đến 01/9/2012)

Lịch công tuần 2 (27/8 đến 01/9/2012). Các thầy cô theo dõi thực hiện

Lịch công tuần 1b (20-25/8/2012)

Lịch công tuần 1b (20-25/8/2012). Đây là lịch công tác tuần thứ hai sau khi dạy học vào ngày 15/8/2012, các thầy cô theo dõi thực hiện

Lịch công tuần 1a (13-18/8/2012)

Lịch công tuần 1a (13-18/8/2012). Đây là lịch công tác tuần đầu tiên của năm học, đề nghị quý thầy cô theo dõi thực hiện.

Lịch công tác tuần 0 (06-11/8/2012)

Lịch công tác tuần 0 (06-11/8/2012)

Lịch công tác tuần 34

Lịch công tác tuần là kế hoạch tuần để cán bộ, giáo viên, nhân viên căn cứ thực hiện, lịch được lên vào thứ 6 hằng tuần, các bộ phận, tổ, đoàn thể căn cứ vào đó xây dựng kế hoạch tuần cho riêng bộ phân, tổ, đoàn thể của mình. Đề nghị CB, GV, NV toàn trường nghiêm túc thực hiện

  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Giới thiệu

Sơ đồ hệ thống tổ chức nhà trường

so-do-he-thong-to-chuc-nha-truong.doc

Thành viên