Tìm kiếm nội dung

Lịch công tác tháng 6/2013

Lịch công tác tháng 6/2013

Đây là Lịch công tác tháng 6/2013 đề nghị các thầy cô theo dõi thực hiện

Lịch công tác tuần 37 (13 đến 18/5/2013)

Lịch công tác tuần 37 (13 đến 18/5/2013)

Lịch công tác tuần 37 (13 đến 18/5/2013)

Lịch công tác tuần 36 (06 đến 11/5/2013)

Lịch công tác tuần 36 (06 đến 11/5/2013)

Lịch công tác tuần 36 (06 đến 11/5/2013)

Lịch công tác tháng 5/2013

Đây là Lịch công tác tháng 5/2013

Lịch công tác tuần 35 (29 đến 04/5/2013)

Lịch công tác tuần 35 (29 đến 04/5/2013)

Đây là Lịch công tác tuần 35 (29 đến 04/5/2013) đề nghị các thầy cô thực hiện

Lịch công tác tuần 34 (22 đến 27/4/2013)

Lịch công tác tuần 34 (22 đến 27/4/2013)

Đây là Lịch công tác tuần 34 (22 đến 27/4/2013)

Lịch công tác tuần 33 (15 đến 20/4/2013)

Lịch công tác tuần 33 (15 đến 20/4/2013)

Đây là Lịch công tác tuần 33 (15 đến 20/4/2013)

Lịch công tác tuần 32 (08 đến 13/4/2013)

Đây là Lịch công tác tuần 32 (08 đến 13/4/2013)

Lịch công tác tuần 31 (01 đến 06/4/2013)

Lịch công tác tuần 31 (01 đến 06/4/2013)

Đây là Lịch công tác tuần 31 (01 đến 06/4/2013)

Lịch công tác tháng 4/2013

Lịch công tác tháng 4/2013

Đây là Lịch công tác tháng 4/2013

Lịch công tác tuần 30 (25 đến 30/3/2013)

Lịch công tác tuần 30 (25 đến 30/3/2013)

Đây là Lịch công tác tuần 30 (25 đến 30/3/2013)

Lịch công tác tuần 29 (18 đến 23/3/2013)

Lịch công tác tuần 29 (18 đến 23/3/2013)

Lịch công tác tuần 29 (18 đến 23/3/2013)

Lịch công tác tuần 28 (11 đến 16/3/2013)

Lịch công tác tuần 28 (11 đến 16/3/2013)

Lịch công tác tuần 28 (11 đến 16/3/2013)

Lịch công tác tuần 27 (04 đến 09/3/2013)

Lịch công tác tuần 27 (04 đến 09/3/2013)

Lịch công tác tuần 27 (04 đến 09/3/2013)

Lịch công tác tuần 27 (04 đến 09/3/2013)

Lịch công tác tuần 27 (04 đến 09/3/2013)

Lịch công tác tuần 27 (04 đến 09/3/2013)

Lịch công tác tháng 3/2013

Lịch công tác tháng 3/2013

Lịch công tác tháng 3/2013

Lịch công tác tuần 26 (25/02 đến 02/3/2013)

Lịch công tác tuần 26 (25/02 đến 02/3/2013)

Đây là Lịch công tác tuần 26 (25/02 đến 02/3/2013) của trường THCS Nguyễn Huệ

Lịch công tác tuần 25 (18 đến 23/02/2015)

Lịch công tác tuần 25 (18 đến 23/02/2015)

Đây là Lịch công tác tuần 25 (18 đến 23/02/2015), đề nghị các thầy cô thực hiện

Lịch công tác tháng 02/2013

Lịch công tác tháng 02/2013

Đây là lịch công tác tháng 02/2013, đề nghị quý thầy cô theo dõi thực hiện.

Lịch công tác tuần 24 (28/01 đến 02/02/2013)

Lịch công tác tuần 24 (28/01 đến 02/02/2013)

Đây là Lịch công tác và Kế hoạch lao động tuần 24 (28/01 đến 02/02/2013)


Các tin khác

  Trang trước  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Trang sau 
Giới thiệu

Sơ đồ hệ thống tổ chức nhà trường

so-do-he-thong-to-chuc-nha-truong.doc

Thành viên