Tìm kiếm nội dung

Lịch công tác tuần 27 (04 đến 09/3/2013)

Lịch công tác tuần 27 (04 đến 09/3/2013)

Lịch công tác tuần 27 (04 đến 09/3/2013)

Lịch công tác tháng 3/2013

Lịch công tác tháng 3/2013

Lịch công tác tháng 3/2013

Lịch công tác tuần 26 (25/02 đến 02/3/2013)

Lịch công tác tuần 26 (25/02 đến 02/3/2013)

Đây là Lịch công tác tuần 26 (25/02 đến 02/3/2013) của trường THCS Nguyễn Huệ

Lịch công tác tuần 25 (18 đến 23/02/2015)

Lịch công tác tuần 25 (18 đến 23/02/2015)

Đây là Lịch công tác tuần 25 (18 đến 23/02/2015), đề nghị các thầy cô thực hiện

Lịch công tác tháng 02/2013

Lịch công tác tháng 02/2013

Đây là lịch công tác tháng 02/2013, đề nghị quý thầy cô theo dõi thực hiện.

Lịch công tác tuần 24 (28/01 đến 02/02/2013)

Lịch công tác tuần 24 (28/01 đến 02/02/2013)

Đây là Lịch công tác và Kế hoạch lao động tuần 24 (28/01 đến 02/02/2013)

Lịch công tác tuần 23 (21 đến 26/01/2013)

Lịch công tác tuần 23 (21 đến 26/01/2013)

Đây là Lịch công tác và kế hoạch lao động tuần 23 (21 đến 26/01/2013). Đề nghị các thầy cô thực hiện.

Lịch công tuần 22 (14 đến 19/01/2013)

Lịch công tuần 22 (14 đến 19/01/2013)

Đây là lịch công tuần 22 (14 đến 19/01/2013), đề nghị các thầy cô thực hiện

Lịch công tác tháng 01/2013

Lịch công tác tháng 01/2013

Lịch công tác tháng 01/2013, CBVC và tổ trưởng nghiên cứu để xây dựng ké hoạch tuần

Lịch công tuần 21 (07 đến 12/01/2013)

Lịch công tuần 21 (07 đến 12/01/2013)

Đây là lịch công tác tuần 21 (07 đến 12/01/2013), đề nghị CBVC thực hiện.

Lịch công tuần 20 (31/12/2012 đến 05/01/2013)

Lịch công tuần 20 (31/12/2012 đến 05/01/2013)

Đề nghị các thầy cô xem Lịch công tuần 20 (31/12/2012 đến 05/01/2013) để thực hiện

Lịch công tuần 18 (17 đến 22/12/2012)

Lịch công tuần 18 (17 đến 22/12/2012)

Lịch công tuần 18 (17 đến 22/12/2012)

Lịch công tác tháng 11/2012

Lịch công tác tháng 11/2012

Lịch công tác tháng 11/2012

Lịch công tác tháng 12/2012

Lịch công tác tháng 12/2012

Đây là Lịch công tác tháng 12/2012, đề nghị cán bộ viên chức theo dõi thực hiện

Lịch công tuần 8 (08 đến 13/10/2012)

Lịch công tuần 8 (08 đến 13/10/2012)

Đây là lịch công tác tuần 8 (08 đến 13/10/2012)

Lịch công tuần 4 (10 đến 15/9/2012)

Lịch công tuần 4 (10 đến 15/9/2012)

Đây là lịch công tuần 4 (10 đến 15/9/2012), đề nghị quý thầy cô xem và thực hiện

Lịch công tuần 5 (17 đến 22/9/2012)

Lịch công tuần 5 (17 đến 22/9/2012)

Lịch công tác tuần 5 (17-22/9/2012). Đề nghị các thầy cô theo dõi thực hiện

Lịch công tuần 3 (03 đến 08/9/2012)

Lịch công tuần 3 (03 đến 08/9/2012)

Đây là lịch công tác tuần 3 đề nghị các thầy cô nghiên cứu thực hiện

Lịch công tuần 4 (10 đến 15/9/2012)

Lịch công tuần 4 (10 đến 15/9/2012)

Đây là lịch công tuần 4 (10 đến 15/9/2012) đề nghị các thầy cô theo dõi thực hiện.


Các tin khác

  Trang trước  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Trang sau 
Giới thiệu

Sơ đồ hệ thống tổ chức nhà trường

so-do-he-thong-to-chuc-nha-truong.doc

Thành viên