Tìm kiếm nội dung

Lịch công tác tuần 23 (21 đến 26/01/2013)

Lịch công tác tuần 23 (21 đến 26/01/2013)

Đây là Lịch công tác và kế hoạch lao động tuần 23 (21 đến 26/01/2013). Đề nghị các thầy cô thực hiện.

Lịch công tuần 22 (14 đến 19/01/2013)

Lịch công tuần 22 (14 đến 19/01/2013)

Đây là lịch công tuần 22 (14 đến 19/01/2013), đề nghị các thầy cô thực hiện

Lịch công tác tháng 01/2013

Lịch công tác tháng 01/2013

Lịch công tác tháng 01/2013, CBVC và tổ trưởng nghiên cứu để xây dựng ké hoạch tuần

Lịch công tuần 21 (07 đến 12/01/2013)

Lịch công tuần 21 (07 đến 12/01/2013)

Đây là lịch công tác tuần 21 (07 đến 12/01/2013), đề nghị CBVC thực hiện.

Lịch công tuần 20 (31/12/2012 đến 05/01/2013)

Lịch công tuần 20 (31/12/2012 đến 05/01/2013)

Đề nghị các thầy cô xem Lịch công tuần 20 (31/12/2012 đến 05/01/2013) để thực hiện

Lịch công tuần 18 (17 đến 22/12/2012)

Lịch công tuần 18 (17 đến 22/12/2012)

Lịch công tuần 18 (17 đến 22/12/2012)

Lịch công tác tháng 11/2012

Lịch công tác tháng 11/2012

Lịch công tác tháng 11/2012

Lịch công tác tháng 12/2012

Lịch công tác tháng 12/2012

Đây là Lịch công tác tháng 12/2012, đề nghị cán bộ viên chức theo dõi thực hiện

Lịch công tuần 8 (08 đến 13/10/2012)

Lịch công tuần 8 (08 đến 13/10/2012)

Đây là lịch công tác tuần 8 (08 đến 13/10/2012)

Lịch công tuần 4 (10 đến 15/9/2012)

Lịch công tuần 4 (10 đến 15/9/2012)

Đây là lịch công tuần 4 (10 đến 15/9/2012), đề nghị quý thầy cô xem và thực hiện

Lịch công tuần 5 (17 đến 22/9/2012)

Lịch công tuần 5 (17 đến 22/9/2012)

Lịch công tác tuần 5 (17-22/9/2012). Đề nghị các thầy cô theo dõi thực hiện

Lịch công tuần 3 (03 đến 08/9/2012)

Lịch công tuần 3 (03 đến 08/9/2012)

Đây là lịch công tác tuần 3 đề nghị các thầy cô nghiên cứu thực hiện

Lịch công tuần 4 (10 đến 15/9/2012)

Lịch công tuần 4 (10 đến 15/9/2012)

Đây là lịch công tuần 4 (10 đến 15/9/2012) đề nghị các thầy cô theo dõi thực hiện.

Kế hoạch lao động tuần 4 (10 đến 15/9/2012)

Kế hoạch lao động tuần 4 (10 đến 15/9/2012)

Đây là lịch công tác và kế hoạch lao động tuần 4 đề nghị quý thầy GVCN các lớp tổ chức thực hiện đảm bảo yêu cầu và làm đúng nhiệm vụ.

Lịch công tác tháng 9/2012

Lịch công tác tháng 9/2012. Đây là công tháng đầu năm học có nhiều nội dung quan trọng, đề nghị các thầy cô theo dõi thực hiện.

Lịch công tuần 2 (27/8 đến 01/9/2012)

Lịch công tuần 2 (27/8 đến 01/9/2012). Các thầy cô theo dõi thực hiện

Lịch công tuần 1b (20-25/8/2012)

Lịch công tuần 1b (20-25/8/2012). Đây là lịch công tác tuần thứ hai sau khi dạy học vào ngày 15/8/2012, các thầy cô theo dõi thực hiện

Lịch công tuần 1a (13-18/8/2012)

Lịch công tuần 1a (13-18/8/2012). Đây là lịch công tác tuần đầu tiên của năm học, đề nghị quý thầy cô theo dõi thực hiện.

Lịch công tác tuần 0 (06-11/8/2012)

Lịch công tác tuần 0 (06-11/8/2012)


Các tin khác

  Trang trước  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Trang sau 
Giới thiệu

Sơ đồ hệ thống tổ chức nhà trường

so-do-he-thong-to-chuc-nha-truong.doc

Thành viên