Tìm kiếm nội dung

Kế hoạch lao động tuần 4 (10 đến 15/9/2012)

Kế hoạch lao động tuần 4 (10 đến 15/9/2012)

Đây là lịch công tác và kế hoạch lao động tuần 4 đề nghị quý thầy GVCN các lớp tổ chức thực hiện đảm bảo yêu cầu và làm đúng nhiệm vụ.

Lịch công tác tháng 9/2012

Lịch công tác tháng 9/2012. Đây là công tháng đầu năm học có nhiều nội dung quan trọng, đề nghị các thầy cô theo dõi thực hiện.

Lịch công tuần 2 (27/8 đến 01/9/2012)

Lịch công tuần 2 (27/8 đến 01/9/2012). Các thầy cô theo dõi thực hiện

Lịch công tuần 1b (20-25/8/2012)

Lịch công tuần 1b (20-25/8/2012). Đây là lịch công tác tuần thứ hai sau khi dạy học vào ngày 15/8/2012, các thầy cô theo dõi thực hiện

Lịch công tuần 1a (13-18/8/2012)

Lịch công tuần 1a (13-18/8/2012). Đây là lịch công tác tuần đầu tiên của năm học, đề nghị quý thầy cô theo dõi thực hiện.

Lịch công tác tuần 0 (06-11/8/2012)

Lịch công tác tuần 0 (06-11/8/2012)

Lịch công tác tháng 8/2012

Lịch công tác tháng 8/2012 là phần việc làm chuẩn bị cho năm học mới 2012-2013, đề nghị tất cả CBVC nhà trường nghiêm túc thực hiện. Nếu có sự thay đổi hiệu trưởng sẽ thông báo bằng văn bản hoặc trao đổi trực tiếp với đối tượng liên quan.

Lịch công tác tháng 7/2012

Lịch công tác tháng 7/2012

Lịch công tác tháng 6/2012

Lịch công tác tháng 6/2012

Lịch công tác tuần 34

Lịch công tác tuần là kế hoạch tuần để cán bộ, giáo viên, nhân viên căn cứ thực hiện, lịch được lên vào thứ 6 hằng tuần, các bộ phận, tổ, đoàn thể căn cứ vào đó xây dựng kế hoạch tuần cho riêng bộ phân, tổ, đoàn thể của mình. Đề nghị CB, GV, NV toàn trường nghiêm túc thực hiện

  Trang trước  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 
Giới thiệu

Sơ đồ hệ thống tổ chức nhà trường

so-do-he-thong-to-chuc-nha-truong.doc

Thành viên