Tìm kiếm nội dung

Lịch công tác tháng 8/2012

Lịch công tác tháng 8/2012 là phần việc làm chuẩn bị cho năm học mới 2012-2013, đề nghị tất cả CBVC nhà trường nghiêm túc thực hiện. Nếu có sự thay đổi hiệu trưởng sẽ thông báo bằng văn bản hoặc trao đổi trực tiếp với đối tượng liên quan.

Lịch công tác tháng 7/2012

Lịch công tác tháng 7/2012

Lịch công tác tháng 6/2012

Lịch công tác tháng 6/2012

Lịch công tác tuần 34

Lịch công tác tuần là kế hoạch tuần để cán bộ, giáo viên, nhân viên căn cứ thực hiện, lịch được lên vào thứ 6 hằng tuần, các bộ phận, tổ, đoàn thể căn cứ vào đó xây dựng kế hoạch tuần cho riêng bộ phân, tổ, đoàn thể của mình. Đề nghị CB, GV, NV toàn trường nghiêm túc thực hiện

  Trang trước  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 
Giới thiệu

Sơ đồ hệ thống tổ chức nhà trường

so-do-he-thong-to-chuc-nha-truong.doc

Thành viên