Tìm kiếm nội dung

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân

Thứ tư - 11/05/2016 14:09
Đề nghị CBVC đăng ký LĐTT lập báo cáo thành tích cá nhân theo mẫu rồi nộp lại cho HĐ TĐ nhà trường vào ngày 17/5/2016.

http://Bao cao thanh tich ca nhan 2015-2016

PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tổ: ............................................................

 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Năm học 2015-2016

 

I/ Sơ yếu lý lịch:

- Họ và tên: ……………………………………………..… Nam, nữ: ……………….

- Sinh ngày ….. tháng ….. năm ……                                    Đảng viên: ……………..

- Chức vụ (Chính quyền, đảng, đoàn thể): …………………………………………….

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ………………………..Ngành: ….………………

 

II/ Nhiệm vụ được giao: (Được phân công làm gì, chuyên môn, đoàn thể, cấp trên,…)

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….

III/Những thành tích đạt được:

1.     Thành tích trong hoạt động giáo dục:(Chất lượng bộ môn lớp đạt TB bình trở lên; HS giỏi cấp Thành phố, cấp Tỉnh; số tiết dự giờ, hội giảng; số lần mượn ĐDDH; số tiết dạy có ứng dụng CNTT, việc thực hiện hồ sơ sổ sách, đổi mới PP DH; Việc sinh hoạt chuyên môn trên mạng Trường học kết nối. Kết quả thi đua, kết quả các hoạt động lớp chủ nhiệm; …Đối với nhân viên: ghi kết quả về hoạt động chuyên môn riêng của từng bộ phận).

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….

2.     Thành tích trong các hoạt động khác:(Tinh thần tham gia, kết quả đạt được,… các hoạt động do các cấp tổ chức; thành tích các đoàn thể mà bản thân đảm nhận)

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….

IV/Những việc chưa hoàn thành và tồn tại cần khắc phục:

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….

          Trên đậy là thành tích bản thân đạt được trong quá trình giảng dạy, giáo dục, tham gia các hoạt động do trường, ngành và các cấp tổ chức; Kính đề nghị tổ, hội đồng thi đua nhà trường xem xét để đánh giá, xếp loại, công nhận danh hiệu thi đua và đề nghị công nhận danh hiệu thi đua bậc cao trong năm học 2015-2016.

 

                                                                      Hòa Hương, ngày  …  tháng 4 năm 2015

                                                                                   NGƯỜI BÁO CÁO

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA TỔ

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….

                                                                                       TỔ TRƯỞNG

 

 

 

 

Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA TRƯỜNG

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….

                                                                                 CHỦ TỊCH HĐ TĐ-KT

Tác giả bài viết: Ban nội dung

Nguồn tin: nguyenhuetamky.edu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a
Bạn cần đăng nhập thành viên để sử dụng chức năng này

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Giới thiệu

Sơ đồ hệ thống tổ chức nhà trường

so-do-he-thong-to-chuc-nha-truong.doc

Thành viên