Tìm kiếm nội dung

Mẫu báo cáo thành tích của tổ

Thứ tư - 11/05/2016 14:12
Mẫu báo cáo thành tích của tổ

PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tổ: .........................................................

 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ TỔ

Năm học 2015-2016

 

I/ Tình hình tổ:

- Tên tổ: ……………………………………………..………………………………..

- Số người: …...người. Gồm các chức danh: Giáo viên: ..., NV văn thư: ..., NV kế toán: …, NV thư viện:…, NV thiết bị:.…, NV y tế: ......., NV bảo vệ:…., NV khác: …...

- Tổ trưởng: ………………GV (NV): ……, tổ phó: ………………GV (NV): …..…

 

II/ Các hoạt động đã tổ chức: (Ghi tên chuyên đề, chủ đề ngoại khóa, bồi dưỡng, phụ đạo môn-lớp, hội thi, …kết quả từng hoạt động)

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………III/Những thành tích đạt được:

1.     Về Kỷ cương, nề nếp: (Tinh thần xây dựng trường, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống, những điều CBVC không được làm, chấp hành sự phân công, tinh thần làm việc, …của mỗi GV-NV)

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….

2.     Thành tích trong hoạt động giáo dục:(Chất lượng bộ môn khối lớp đạt TB bình trở lên; HS giỏi cấp Thành phố, cấp Tỉnh; số tiết dự giờ, hội giảng; số lần mượn ĐDDH; số tiết dạy có ứng dụng CNTT, việc thực hiện hồ sơ sổ sách, đổi mới PPDH, Việc sinh hoạt chuyên môn trên mạng Trường học kết nối…; Kết quả của các lớp chủ nhiệm: Vị thứ thi đua từng lớp, số HSg đạt giải cấp TP-tỉnh,…; Tổ Văn phòng: Ghi các kết quả hoạt động chuyên môn của từng bộ phận, thiết lập HS)

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….

3.     Thành tích trong hoạt động do trường, các đoàn thể và các cấp tổ chức:(Tinh thần tham gia của các thành viên, kết quả đạt được,…các hoạt động do các cấp tổ chức; thành tích các đoàn thể tổ đảm nhận: Khuyến học, Chữ thập đỏ, Ban Văn nghệ, Ban Khánh tiết, Ban lao động,....)

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….

III/Những việc tổ chưa hoàn thành và tồn tại cần khắc phục:

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….

 

          Trên đậy là thành tích tổ …………………..…….. đạt được trong quá trình chỉ đạo, tổ chức giảng day, giáo dục, tham gia các hoạt động do trường, ngành và các cấp tổ chức; kính đề nghị Hội đồng Thi đua-Khen thưởng nhà trường xem xét để đánh giá, xếp loại thi đua và bầu chọn tập thể tổ Xuất sắc, Tiên tiến trong năm học 2015-2016.

 

                                                                      Hòa Hương, ngày  …  tháng 5 năm 2016

                  TỔ CÔNG ĐOÀN                                       TỔ TRƯỞNG

 

 

 

 

Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KHEN THƯỞNG TRƯỜNG

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….

 

                                                                                 CHỦ TỊCH HĐ TĐKT

Tác giả bài viết: Ban nội dung

Nguồn tin: nguyenhuetamky.edu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết
Từ khóa: n/a
Bạn cần đăng nhập thành viên để sử dụng chức năng này

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Giới thiệu

Sơ đồ hệ thống tổ chức nhà trường

so-do-he-thong-to-chuc-nha-truong.doc

Thành viên