Tìm kiếm nội dung

Kế hoạch lao động tuần 14 (17-22/11/2014)

Kế hoạch lao động tuần 14 (17-22/11/2014)

Kế hoạch lao động tuần 14 (17-22/11/2014)

Kế hoạch lao động tuần 12 (03-08/11/2014)

Kế hoạch lao động tuần 12 (03-08/11/2014)

Kế hoạch lao động tuần 12 (03-08/11/2014)

Kế hoạch lao động tuần 11 (27/10-01/11/10/2014)

Kế hoạch lao động tuần 11 (27/10-01/11/10/2014)

Kế hoạch lao động tuần 11 (27/10-01/11/10/2014)

Kế hoạch lao động tuần 11 (27/10-01/11/10/2014)

Kế hoạch lao động tuần 11 (27/10-01/11/10/2014)

Kế hoạch lao động tuần 11 (27/10-01/11/10/2014)

Phân công lao động lần 2 áp dụng từ 20/10/2014

Phân công lao động lần 2 áp dụng từ 20/10/2014

GIỚI THIỆU SÁCH 10.2014

GIỚI THIỆU SÁCH 10.2014

GIỚI THIỆU SÁCH 10.2014

Kế hoạch lao động tuần 9 (13-18/10/2014)

Kế hoạch lao động tuần 9 (13-18/10/2014)

Kế hoạch lao động tuần 8 (06-11/10/2014)

Kế hoạch lao động tuần 8 (06-11/10/2014)

Kế hoạch lao động tuần 8 (06-11/10/2014)

Kế hoạch lao động tuần 7 (29/9 đến 04/10/2014)

Kế hoạch lao động tuần 7 (29/9 đến 04/10/2014)

Kế hoạch lao động tuần 6 (22 đến 25/9/2014)

Kế hoạch lao động tuần 6 (22 đến 25/9/2014)

Kế hoạch lao động tuần 6 (22 đến 25/9/2014)

Các mô hình tượng đài Nguyễn Huệ xin ý kiến xây dựng

Các mô hình tượng đài Nguyễn Huệ xin ý kiến xây dựng

Kế hoạch lao động tuần 34 (21 đến 26/4/2014)

Kế hoạch lao động tuần 34 (21 đến 26/4/2014)

Lịch kiểm tra học kỳ II năm học 2013-2014

Lịch kiểm tra học kỳ II năm học 2013-2014

Lịch kiểm tra học kỳ II năm học 2013-2014. Đề nghị các em học sinh theo dõi thực hiện. Để đảm bảo kiểm tra học kỳ II đạt kết quả tốt, yêu cầu tất cả học sinh tập trung học tập, tự ôn luyện theo Hướng dẫn đã ban hành, tự lên thời gian biểu ở nhà và sắp xếp lịch ôn các môn cho phù hợp. Khi học bài chú ý nắm bản chất không nhất thiết phải học thuộc lòng, nắm bản chất và suy theo lo gic để làm bài cho tốt. Chúc các em thành công. Làm thế nào đó để việc ôn tập và kiểm tra lại trong hè 2014 càng ít càng tốt. Sau đây là lịch kiểm tra.

Kế hoạch lao động tuần 33 (14 đến 19/4/2014)

Kế hoạch lao động tuần 33 (14 đến 19/4/2014)

Kế hoạch lao động tuần 33 (14 đến 19/4/2014)

Lịch khảo sát học sinh giỏi cấp thành phố ngày 10/4/2014

Lịch khảo sát học sinh giỏi cấp thành phố ngày 10/4/2014

Đề nghị các thầy cô và các em Học sinh giỏi lớp 6,7,8 tham gia khảo sát cấp thành phố ngày 10/4/2014 theo dõi Lịch khảo sát học sinh giỏi cấp thành phố để sắp xếp đi cho đảm bảo.

Kế hoạch lao động tuần 32 (07 đến 12/4/2014)

Kế hoạch lao động tuần 32 (07 đến 12/4/2014)

Kế hoạch lao động tuần 32 (07 đến 12/4/2014)

Kế hoạch lao động tuần 31 (31/3 đến 05/4/2014)

Kế hoạch lao động tuần 31 (31/3 đến 05/4/2014)

Kế hoạch lao động tuần 31 (31/3 đến 05/4/2014)

Kế hoạch lao động tuần 30 (24 đến 29/3/2014)

Kế hoạch lao động tuần 30 (24 đến 29/3/2014)

Kế hoạch lao động tuần 30 (24 đến 29/3/2014)

Kế hoạch lao động tuần 29 (17 đến 22/3/2014)

Kế hoạch lao động tuần 29 (17 đến 22/3/2014)

Kế hoạch lao động tuần 29 (17 đến 22/3/2014)

Kế hoạch lao động tuần 28 (10 đến 15/3/2014)

Kế hoạch lao động tuần 28 (10 đến 15/3/2014)

Kế hoạch lao động tuần 28 (10 đến 15/3/2014)


Các tin khác

  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Trang sau 
Giới thiệu

Sơ đồ hệ thống tổ chức nhà trường

so-do-he-thong-to-chuc-nha-truong.doc

Thành viên