Lịch kiểm tra học kỳ I năm học 2018-2019Đề nghị quý thầy cô GVCN thông báo lịch kiểm tra học kỳ I năm học 2018-2019 cho học sinh biết và dặn dò đi kiểm tra đúng giờ tránh tình ...