Nếu ai hỏi, Nguyễn Huệ Bằng lòng. nếu ai mong, hãy đến với trường chúng tôi Bằng Lăng. Chuẩn bị cho mùa hoa Phượng, sau mùa hoa Sưa, trường THCS Nguyễn Huệ lại đến mùa Bằng Lăng. ...